foreign language Books for Rent 976-1050


Di Lererin Ester, Pat, Jacob, 0657091715   Di Lererin Ester
ISBN-10:
 0657091715

ISBN-13:
 9780657091712

Author:
 Pat, Jacob

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Yosef, Posy, Arnold, 0657091790   Yosef
ISBN-10:
 0657091790

ISBN-13:
 9780657091798

Author:
 Posy, Arnold

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Lebn un Shafn, Patt, Sarah, 0657091928   Lebn un Shafn
ISBN-10:
 0657091928

ISBN-13:
 9780657091927

Author:
 Patt, Sarah

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Harts-Kronkaytn, Patt, Emanuel, 0657091936   Harts-Kronkaytn
ISBN-10:
 0657091936

ISBN-13:
 9780657091934

Author:
 Patt, Emanuel

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Briv Keyn Medines Yisroel, Patt, Emanuel, 0657091944   Briv Keyn Medines Yisroel
ISBN-10:
 0657091944

ISBN-13:
 9780657091941

Author:
 Patt, Emanuel

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Politishe Ekonomye,, 0657091952   Politishe Ekonomye
ISBN-10:
 0657091952

ISBN-13:
 9780657091958

Author:
 

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Di Shayn Kumt Fum Mizrekh, Falikman, I., 0657091979   Di Shayn Kumt Fum Mizrekh
ISBN-10:
 0657091979

ISBN-13:
 9780657091972

Author:
 Falikman, I.

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Beynashmoshes, Palepade, Benzion, 0657092061   Beynashmoshes
ISBN-10:
 0657092061

ISBN-13:
 9780657092061

Author:
 Palepade, Benzion

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Gold, Polevoi, Boris Nikolaevich, 065709207X   Gold
ISBN-10:
 065709207X

ISBN-13:
 9780657092078

Author:
 Polevoi, Boris Nikolaevich

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Kavkaz, Pomerantz, Alexander, 0657092142   Kavkaz
ISBN-10:
 0657092142

ISBN-13:
 9780657092146

Author:
 Pomerantz, Alexander

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Di Grine Rase, Papyernikov, Yosef, 0657092266   Di Grine Rase
ISBN-10:
 0657092266

ISBN-13:
 9780657092269

Author:
 Papyernikov, Yosef

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Pionern in Amerike,, 0657092517   Pionern in Amerike
ISBN-10:
 0657092517

ISBN-13:
 9780657092511

Author:
 

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Tsvit, Pintshevski, M., 0657092576   Tsvit
ISBN-10:
 0657092576

ISBN-13:
 9780657092573

Author:
 Pintshevski, M.

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Meshikhim, Pinski, David, 0657092622   Meshikhim
ISBN-10:
 0657092622

ISBN-13:
 9780657092627

Author:
 Pinski, David

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Gabri un Di Froyen, Pinski, David, 0657092665   Gabri un Di Froyen
ISBN-10:
 0657092665

ISBN-13:
 9780657092665

Author:
 Pinski, David

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Oyf Mayne Vegn, Plotkin, Chaim, 065709269X   Oyf Mayne Vegn
ISBN-10:
 065709269X

ISBN-13:
 9780657092696

Author:
 Plotkin, Chaim

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Idish-English Brivenshteler, Pasner, Samuel, 0657092843   Idish-English Brivenshteler
ISBN-10:
 0657092843

ISBN-13:
 9780657092849

Author:
 Pasner, Samuel

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

In 20stn Yorhundert, Peretz, Isaac Leib, 0657093238   In 20stn Yorhundert
ISBN-10:
 0657093238

ISBN-13:
 9780657093235

Author:
 Peretz, Isaac Leib

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Ale Verk, Peretz, Isaac Leib, 0657093394   Ale Verk
ISBN-10:
 0657093394

ISBN-13:
 9780657093396

Author:
 Peretz, Isaac Leib

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Ale Verk, Peretz, Isaac Leib, 0657093440   Ale Verk
ISBN-10:
 0657093440

ISBN-13:
 9780657093440

Author:
 Peretz, Isaac Leib

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Ale Verk, Peretz, Isaac Leib, 0657093513   Ale Verk
ISBN-10:
 0657093513

ISBN-13:
 9780657093518

Author:
 Peretz, Isaac Leib

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Folkstimlekhe Geshikhtn, Peretz, Isaac Leib, 0657093572   Folkstimlekhe Geshikhtn
ISBN-10:
 0657093572

ISBN-13:
 9780657093570

Author:
 Peretz, Isaac Leib

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Ale Verk, Peretz, Isaac Leib, 0657093823   Ale Verk
ISBN-10:
 0657093823

ISBN-13:
 9780657093822

Author:
 Peretz, Isaac Leib

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Ale Verk, Peretz, Isaac Leib, 065709384X   Ale Verk
ISBN-10:
 065709384X

ISBN-13:
 9780657093846

Author:
 Peretz, Isaac Leib

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Ale Verk, Peretz, Isaac Leib, 0657093858   Ale Verk
ISBN-10:
 0657093858

ISBN-13:
 9780657093853

Author:
 Peretz, Isaac Leib

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Ale Verk, Peretz, Isaac Leib, 0657093874   Ale Verk
ISBN-10:
 0657093874

ISBN-13:
 9780657093877

Author:
 Peretz, Isaac Leib

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Veltgeshikhte Fun Uralter Tsayten Biz Hayntigen Tog, Fogt, Y. G., 0657093890   Veltgeshikhte Fun Uralter Tsayten Biz Hayntigen Tog
ISBN-10:
 0657093890

ISBN-13:
 9780657093891

Author:
 Fogt, Y. G.

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Kormen, Forem, Leon, 0657094285   Kormen
ISBN-10:
 0657094285

ISBN-13:
 9780657094287

Author:
 Forem, Leon

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Fun der Tiefenish Fun Harts,, 0657094374   Fun der Tiefenish Fun Harts
ISBN-10:
 0657094374

ISBN-13:
 9780657094379

Author:
 

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Fun der Tiefenish Fun Harts,, 0657094382   Fun der Tiefenish Fun Harts
ISBN-10:
 0657094382

ISBN-13:
 9780657094386

Author:
 

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Zunfargang, Fox, Chaim Leib, 0657094412   Zunfargang
ISBN-10:
 0657094412

ISBN-13:
 9780657094416

Author:
 Fox, Chaim Leib

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Der Gebentshter Dor, Feinberg, Leonid, 0657094463   Der Gebentshter Dor
ISBN-10:
 0657094463

ISBN-13:
 9780657094461

Author:
 Feinberg, Leonid

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Dovid Blank, Feinberg, Leonid, 065709448X   Dovid Blank
ISBN-10:
 065709448X

ISBN-13:
 9780657094485

Author:
 Feinberg, Leonid

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

A Tlie Unter Di Shtern, Fain, Yonia, 0657094498   A Tlie Unter Di Shtern
ISBN-10:
 0657094498

ISBN-13:
 9780657094492

Author:
 Fain, Yonia

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Lider Fun a Polet, Fiderer-Margolis, Chiam, 0657094552   Lider Fun a Polet
ISBN-10:
 0657094552

ISBN-13:
 9780657094553

Author:
 Fiderer-Margolis, Chiam

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Oyf Di Hurves Fun Mayn Heym, Fainzilber, Melech, 0657094587   Oyf Di Hurves Fun Mayn Heym
ISBN-10:
 0657094587

ISBN-13:
 9780657094584

Author:
 Fainzilber, Melech

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Khaver Lebn, Feinberg, Leonid, 0657094641   Khaver Lebn
ISBN-10:
 0657094641

ISBN-13:
 9780657094645

Author:
 Feinberg, Leonid

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Loshn Yidish un Yidisher Kiyem, Finkelstein, Leo, 0657094846   Loshn Yidish un Yidisher Kiyem
ISBN-10:
 0657094846

ISBN-13:
 9780657094843

Author:
 Finkelstein, Leo

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Bay Di Taykhn Varte un Ist River, Federman, Rafal, 0657095087   Bay Di Taykhn Varte un Ist River
ISBN-10:
 0657095087

ISBN-13:
 9780657095086

Author:
 Federman, Rafal

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Nehnter, Fell-Yellin, Sarah, 0657095095   Nehnter
ISBN-10:
 0657095095

ISBN-13:
 9780657095093

Author:
 Fell-Yellin, Sarah

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Geklibene Shriftn, Frank, Herman, 065709532X   Geklibene Shriftn
ISBN-10:
 065709532X

ISBN-13:
 9780657095321

Author:
 Frank, Herman

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

In Teg Fun Gerangl, Friedland, I., 0657095435   In Teg Fun Gerangl
ISBN-10:
 0657095435

ISBN-13:
 9780657095437

Author:
 Friedland, I.

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Lider un Poemes, Frydman, Jakow, 0657095575   Lider un Poemes
ISBN-10:
 0657095575

ISBN-13:
 9780657095574

Author:
 Frydman, Jakow

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Gezen Oyf a Vayl, Frydman, Jakow, 0657095591   Gezen Oyf a Vayl
ISBN-10:
 0657095591

ISBN-13:
 9780657095598

Author:
 Frydman, Jakow

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

A Yor Tsvishn Lebn un Toyt, Friedman, Isaac, 0657095621   A Yor Tsvishn Lebn un Toyt
ISBN-10:
 0657095621

ISBN-13:
 9780657095628

Author:
 Friedman, Isaac

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Ale Verk, Frischmann, David, 0657095710   Ale Verk
ISBN-10:
 0657095710

ISBN-13:
 9780657095710

Author:
 Frischmann, David

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Heftling Numer 94771, Frankel-Zaltzman, Paula, 0657095796   Heftling Numer 94771
ISBN-10:
 0657095796

ISBN-13:
 9780657095796

Author:
 Frankel-Zaltzman, Paula

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Tsvishn Lebn un Toyt,, 0657095885   Tsvishn Lebn un Toyt
ISBN-10:
 0657095885

ISBN-13:
 9780657095888

Author:
 

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Tsvishn Nekhtn un Morgn, Zucker, Nechemias, 0657095923   Tsvishn Nekhtn un Morgn
ISBN-10:
 0657095923

ISBN-13:
 9780657095925

Author:
 Zucker, Nechemias

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Romen Rolan, Zweig, Stefan, 0657095931   Romen Rolan
ISBN-10:
 0657095931

ISBN-13:
 9780657095932

Author:
 Zweig, Stefan

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Muter un Kind, Zucker, Nechemias, 0657095958   Muter un Kind
ISBN-10:
 0657095958

ISBN-13:
 9780657095956

Author:
 Zucker, Nechemias

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Di Geshikhte Fun Literatur Bay Yidn, Zinberg, Israel, 0657096237   Di Geshikhte Fun Literatur Bay Yidn
ISBN-10:
 0657096237

ISBN-13:
 9780657096236

Author:
 Zinberg, Israel

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Di Geshikhte Fun Literatur Bay Yidn, Zinberg, Israel, 0657096253   Di Geshikhte Fun Literatur Bay Yidn
ISBN-10:
 0657096253

ISBN-13:
 9780657096250

Author:
 Zinberg, Israel

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Di Geshikhte Fun der Literatur Bay Yidn, Zinberg, Israel, 0657096296   Di Geshikhte Fun der Literatur Bay Yidn
ISBN-10:
 0657096296

ISBN-13:
 9780657096298

Author:
 Zinberg, Israel

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Di Geshikhte Fun der Literatur Bay Yidn, Zinberg, Israel, 0657096334   Di Geshikhte Fun der Literatur Bay Yidn
ISBN-10:
 0657096334

ISBN-13:
 9780657096335

Author:
 Zinberg, Israel

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

In a Literarisher Shtub, Zeitlin, Elhanan, 0657096385   In a Literarisher Shtub
ISBN-10:
 0657096385

ISBN-13:
 9780657096380

Author:
 Zeitlin, Elhanan

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Di Erdishe Velt, Zimring, Boris, 0657096393   Di Erdishe Velt
ISBN-10:
 0657096393

ISBN-13:
 9780657096397

Author:
 Zimring, Boris

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Durkh Tir un Toyer, Tsesler, Shemuel, 0657096474   Durkh Tir un Toyer
ISBN-10:
 0657096474

ISBN-13:
 9780657096472

Author:
 Tsesler, Shemuel

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Di Ervakhung, Kobrin, Leon, 0657096563   Di Ervakhung
ISBN-10:
 0657096563

ISBN-13:
 9780657096564

Author:
 Kobrin, Leon

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Dervakhung, Kader, Boris, 0657096660   Dervakhung
ISBN-10:
 0657096660

ISBN-13:
 9780657096663

Author:
 Kader, Boris

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Baym Rand Fun Onhoyb, Cohen, Yosl, 0657096873   Baym Rand Fun Onhoyb
ISBN-10:
 0657096873

ISBN-13:
 9780657096878

Author:
 Cohen, Yosl

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Metodik Fun Yidisher Shprakh un Literatur, Kazdan, Hayyim Solomon, 0657096938   Metodik Fun Yidisher Shprakh un Literatur
ISBN-10:
 0657096938

ISBN-13:
 9780657096939

Author:
 Kazdan, Hayyim Solomon

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Sonye Madeysker, Di Heldin Fun Vilner Geto,, 0657096989   Sonye Madeysker, Di Heldin Fun Vilner Geto
ISBN-10:
 0657096989

ISBN-13:
 9780657096984

Author:
 

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Lakht, Idn, Lakht, Kovner, B., 0657096997   Lakht, Idn, Lakht
ISBN-10:
 0657096997

ISBN-13:
 9780657096991

Author:
 Kovner, B.

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Dos Hoyz Afn Shtot-Plats, Kazakevich, Emmanuil, 0657097098   Dos Hoyz Afn Shtot-Plats
ISBN-10:
 0657097098

ISBN-13:
 9780657097097

Author:
 Kazakevich, Emmanuil

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Blut Funem Tseylem, Kotlik, S., 0657097179   Blut Funem Tseylem
ISBN-10:
 0657097179

ISBN-13:
 9780657097172

Author:
 Kotlik, S.

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Di Tsienistishe Arbeter-Bavegung in Poyln 1918-1939, Kantorowicz, N., 0657097365   Di Tsienistishe Arbeter-Bavegung in Poyln 1918-1939
ISBN-10:
 0657097365

ISBN-13:
 9780657097363

Author:
 Kantorowicz, N.

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Tsvishn Hamer un Serp, Kaczerginski, Szmerke, 065709742X   Tsvishn Hamer un Serp
ISBN-10:
 065709742X

ISBN-13:
 9780657097424

Author:
 Kaczerginski, Szmerke

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Dos Folk Iz Do, Kopstein, Bracha, 0657097470   Dos Folk Iz Do
ISBN-10:
 0657097470

ISBN-13:
 9780657097479

Author:
 Kopstein, Bracha

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Der Protses, Kafka, Franz, 0657097489   Der Protses
ISBN-10:
 0657097489

ISBN-13:
 9780657097486

Author:
 Kafka, Franz

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Yon-Tev un Vokh in Yisroel, Kopstein, Bracha, 0657097535   Yon-Tev un Vokh in Yisroel
ISBN-10:
 0657097535

ISBN-13:
 9780657097530

Author:
 Kopstein, Bracha

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Di Geshikhtlekhe Antviklung Fun Klasn Gezelshaft, Kaspe, Abraham S., 0657097616   Di Geshikhtlekhe Antviklung Fun Klasn Gezelshaft
ISBN-10:
 0657097616

ISBN-13:
 9780657097615

Author:
 Kaspe, Abraham S.

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Dos Bukh Fun Vortslen, Coralnik, Abraham, 0657097896   Dos Bukh Fun Vortslen
ISBN-10:
 0657097896

ISBN-13:
 9780657097899

Author:
 Coralnik, Abraham

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Ukrayne 1919, Carton, Moses, 0657098051   Ukrayne 1919
ISBN-10:
 0657098051

ISBN-13:
 9780657098056

Author:
 Carton, Moses

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Barg-Aroyf, Korman, N. David, 0657098124   Barg-Aroyf
ISBN-10:
 0657098124

ISBN-13:
 9780657098124

Author:
 Korman, N. David

Edition:
 REP

Publisher:
 National Yiddish Book Center

Additional foreign language Books

FAQs

1. How do I track my books?
Log in to your account by clicking here. Once inside, you'll see your current textbook rentals listed along with a yellow box that says "track". Click there to view the tracking number and track your book(s). Note: not all books will have a tracking number, but most do and tracking numbers are loaded into your account as they become available.
2. How do I return my books?
Each time you rent textbooks from CampusBookRentals.com, you'll receive a bubble envelope with a prepaid USPS label attached to the outside. When you're done with your books, simply place them inside the return envelope and drop the package off at the nearest USPS drop box or Post Office. Shipping is all prepaid. PLEASE only use this method to return your books, because it will insure they arrive at the correct facility.
3. Can I write or highlight in my books?
You certainly can. Just remember that future students will rent the same book after you, so try to be respectful.
4. Are your books the same as my bookstore?
You can be confident when you rent textbooks from us, your books will be correct according to your order. We do not carry or ship international editions or reprints. We only ship US edition textbooks, which are the same as your campus bookstore. On occassion, if the only book we have available is a US teacher's edition, and if it is determined to be the same as the student edition page for page and word for word, we may elect to send it, though this is very rare.
5. How long does it take to get my books after I order?
It depends on the shipping method you choose. We offer free shipping anywhere in the contiguous US which can take 7-14 business days. If you choose expedited shipping you can expect your order in about a week (5-8 business days). Remember, we offer a 21 day no-hassle money-back guarantee if you drop your class, order the wrong book, or just plain change your mind. You won't even pay for shipping.
6. Are there any fees to sign up?
There are no fees for signup. When you rent textbooks from us, there are no membership fees, hidden fees, or anything unusual whatsoever. We display the price you pay to rent the book, and that's it. What you see is what you get.
7. Can anyone rent textbooks?
Yes, anyone can rent. You do not have to be attending school to rent textbooks from us.
8. Can I purchase my book after I rent it?
Yes, you can. You're only charged the difference between what you already paid to rent the book, and the value of the book at the time you initially rented. This is what makes renting textbooks so cool; it saves you money, while still allowing you to purchase the book if you'd like to. If you decide to keep a book, simply log in to your customer account, choose to purchase your book, and it will walk you through the checkout process.
9. Are there late fees?
We will do our best to make returning your book(s) simple and easy. As stated above, we even provide the return package with a prepaid label already attached. If however, books are not returned at the end of the rental period (and after the grace period), as specified in the rental agreement, the renter will be notified via email that their card will be charged for a 15 day extension of their book(s). If the book is not returned by the end of the 15 days the next charge will be for the purchase price of the book, which is: Market Value of Book at time of Rental - (Rental Fee + Extension) = Purchase Price of Book. We do work very hard to resolve every return discrepancy amicably. We want our customers to be happy and continue to rent textbooks throughout their college careers.

Renting Textbooks

Renting textbooks can save you a lot of money, and is a far superior alternative to buying your books. You can rent your textbooks without the risk of your books becoming devalued by the end of the semester and of course, you can easily rent them online. Over 1 million customers rent textbooks from us at over 5,800 college campuses across the nation. Join the movement, pay less for your college books, and save your hard-earned money.

Why Choose Us?

1. We have an excellent support staff and we're always only a phone call away.

2. We're one of the pioneers of the textbook rental movement. The textbook rental movement happened in the summer of 2007, and originally there were only three companies. We were one of the originals.

3. You save a lot of money when you rent textbooks. And if you want to keep your books at the end of the semester, just pay us the difference and the books are all yours.

4. If for any reason you change your mind about your book(s), you have 21 days to return them for a full refund.

Making A Difference

Our Making a Difference program is an important part of what we do.

We’re keeping our partnership with Operation Smile and have committed to donate a minimum of 80 additional surgeries between June 2013 and June 2014.

They are an incredible organization that forever changes children’s lives through reconstructive cleft lip surgeries. The long-term improvement in quality of life for the children that receive these surgeries is almost incomprehensible.

We’re honored to support the children of Operation Smile.